Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bladsubstpå träd, blomma leafpl. leavespapper sheet; i bok leafpl. leaveshan är ett oskrivet blad he is an unknown quantitypå kniv, åra etc. blade
pärmsubstbokpärm cover; samlingspärm file; för lösa blad binder; mapp folder
pappersubstpaper; brevpapper stationery; omslagspapper wrapping paper, brown paperett papper a) bit a piece of paper b) ark el. blad a sheet of papernågra papper ark some sheets of paper
rullaverbrollrulla sig roll; om blad etc. curl
verb och partikelverbrulla i gångrulla i gång en bil push-start a carrulla ihoproll uprulla invagn etc. wheel inrulla nedgardin etc. pull downrulla uppngt hoprullat unroll; gardin pull up
rivaverbklösa scratch; om rovdjur claw; slita tearmed rivjärn grate; t.ex. hus pull down
verb och partikelverbriva avtear off, rip offriva av ett blad på almanackan tear a leaf off the calendarriva losslös tear off, rip offriva nedtear downriva omkullknock downriva söndertear upriva uppöppna tear open, rip open; gata etc. take upriva upp ett beslut cancel a decision, go back on a decisionriva uttear out
fällasubsttrapgillra en fälla för set a trap for
verbfå att falla fell; spec. jakt. bring down; låta falla drop; sänka, t.ex. bom lowerfälla ett förslag defeat a proposalfälla tårar shed tearsförlora, t.ex. blad, hår shed, castavgefälla ett yttrande make a remarkförklara skyldig convict <för of>om tyg etc. lose its colour, fadefärgen fäller the colour runs
verb och partikelverbfälla ihopt.ex. fällstol fold upfälla ihop ett paraply fold an umbrella, take down an umbrellafälla nedlock shut; bom, sufflett lower; krage turn downfälla upplock open; krage turn up; paraply put up
© NE Nationalencyklopedin AB