Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blåsningsubstantiv~en, ~arvard.åka på en blåsning bli lurad be swindled (cheated, conned)
åkaintransitivt verb och transitivt verbåkte, åktallm.:fara go; som passagerare äv. ride; köra drive; färdas på cykel o.d. ridevi ska åka nu ge oss i väg we are leaving (going) nowåka bil go by car; bila äv. motoråka buss (tåg) go (travel) by bus (train)åka båt go by boat; göra en båttur go boatingåka gratis travel free [of charge]åka hiss use the lift (amer. elevator)åka motorcykel ride a motor cyclevi åkte [längs] Nygatan we went (drove resp. rode) along…åka sin väg leave, go (köra äv. drive resp. ride) awayåka i diket drive into the ditchåka i fängelse go to (be sent to) prison (jail)jag fick åka med honom till stationen he gave me a lift to…han ska åka till England he will go (he's going) to…han åker till England i morgon he will leave (he leaves) for…; för exempel jfr äv. fara, köraglida el. halka slip, slide, glideåka i golvet fall on the flooråka kana slide
partikelverb (jfr äv. fara o. köra)åka avhalka av slip (slide, glide) offåka bortresa go awayåka bort över helgen go away for the weekendåka ditvard., bli fast be (get) caught, get nailed; sport., förlora loseåka efteritr. go (köra drive, som passagerare ride) behindtr.åka efter hämta ngn go (köra drive, som passagerare ride) and (to) fetch sbåka fastvard. be (get) caught <för for>åka fast för fusk be caught cheatingdu kommer att åka fast! you're going to get caught!åka framglida fram slip etc. forwardåka förbigo etc. past (by); passera passåka hit och dithalka slide (glide) aboutåka ifrån ngnbort från go away from sb, leave sb [behind]; genom överlägsen hastighet drive ahead of sbåka ini fängelse get into (be sent to) prison; glida in slip (slide, glide) inåka medlåta ngn [få] åka med give sb a liftåka med get a liftfår jag åka med? can I have a lift?ska du åka med? are you coming (resp. going) with us (me etc.)?, can I (we etc.) give you a lift?åka nedglida ned slip (come, glide) downhissen åkte ned …went downåka ned i diket go (köra drive) into…åka ned till Skåne go etc. down to…åka om ngnovertake…, pass…åka omkullåka pååka på ngn kollidera med run (drive resp. ride) into sbtr.åkavard., råka ut för:åka på en blåsning bli lurad be swindled (cheated, diddled)åka på en förkylning catch [a] coldåka på stryk get a beating; sport. take a beatingåka uppglida upp slip etc. (om t.ex. kjol ride) upöppna sig slip etc. (come) open, openhissen åkte upp …went upåka urcome (slip) outåka ur division 1 sport. be relegated from (amer. drop out of) the first divisionåka uteg. go (köra drive) outbildl., bli avlägsnad:om person be turned (kicked, thrown) out; om sak be got rid of
© NE Nationalencyklopedin AB