Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bitandeadjektivoböjl.biting, cutting; om köld, blåst äv. nippy, keen; sarkastisk äv. caustic, pungent, sharp, tartbitande ironi biting irony, sarcasm
sarkastiskadjektiv~tsarcastic; vard. sarky; bitande äv. caustic
snärtigadjektiv~tom slag sharp; (attr. äv.) …with force (a sting) in it; om replik o.d.:bitande cutting; sarkastisk caustic
saltsubstantiv~et, ~ersalt; kok~ [common] saltta ngt med en nypa salt bildl. take sth with a grain (pinch) of saltströ salt i såren på ngn bildl. rub salt into sb's woundsadjektiv=salt; saltsmakande äv. salty; [in]saltad äv. salted; bildl. el. bitande el. skarp pungent
1 vassadjektiv~tallm. sharp; om egg äv. keen; spetsig pointed; udd~ sharp-pointed, …as sharp as a needle; om verktyg sharp-edged; stickande el. om t.ex. blick el. ljud el. vind piercing; sarkastisk el. bitande, om t.ex. ton caustic, mordant, cuttingvass näsa pointed (sharp) nosevass penna pointed (bildl. äv. caustic) penha en vass tunga have a sharp (biting) tonguekniven är vass äv. …has a sharp edge
bitatransitivt verbbet, bititbitehunden bet mig i benet the dog bit my legbita sig i läppen bite one's lip
intransitivt verbbet, bititbite; om köld, blåst bite, cut; jfr bitandenågot att bita i bildl. something to get one's teeth (to bite) intohan bet i äpplet he bit into…bita i det sura äpplet ung. swallow the bitter pillbita på naglarna bite one's finger-nailsingenting biter på honom he's really thick-skinned, nothing works on him
partikelverbbita avbort bite off; itu bite…in twobita av en tand break a toothbita sig fast vidbildl. stick (cling) tobita ifrån sigge igen hit back, give tit for tatbita ihop tändernaclench (grit) one's teeth; bildl. äv. keep a stiff upper lip, bite the bullet
© NE Nationalencyklopedin AB