Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bitsubststycke piece, bit; del part; brottstycke fragment; av socker, kol lump, knob; munsbit mouthfuläta en bit mat have a snack, have a bite to eatgå en bra bit walk quite a long waydet är bara en liten bit att gå it is only a short distancegå i bitar go to pieces, fall to pieces
betselsubstbit; remtyg bridle
snuttsubstvard., kort avsnitt snippet, little bit; melodi snatch, bit of a tune
smulasubstspec. brödsmula crumb; allmännare bit, scrapliteten smula a little, a bit; en aning a little bit, a trifle
verbsmula sönder crumble
chokladbitsubstpralin chocolate; bit choklad piece of chocolate
snusensubstvard.lite på snusen a bit tipsy
grandsubstlite grand just a little, just a bit
träbitsubstpiece of wood, bit of wood
gnuttasubsttiny bit; droppe drop; nypa pinchmed en gnutta tur with a little bit of luck
duggsubstregn drizzledyftinte ett dugg not a thing, not a bitinte ett dugg blyg not a bit shy
© NE Nationalencyklopedin AB