Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

biståndsubstantiv~etaid, assistance, help
biträdesubstantiv~t, ~nbistånd assistance, aidmedhjälpare assistant; affärs~ shop assistant; amer. [sales]clerk; sjukvårds~ assistant nurse; jur. counselpl. lika
tekniskadjektiv~ttechnicaltekniskt bistånd technical assistanceteknisk högskola institute (university) of technologyteknisk linje skol.,hist. engineeringhan är en teknisk spelare sport. he has a fine technique, he has great technical skill
medverkansubstantiv=, enbistånd assistance, help; deltagande participationi morgon ges en konsert under medverkan av A. …a concert in which A. will take partjur.medverkan till brott complicity in crime
hjälpsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasallm. el. äv. om person help; bistånd äv. assistance, aid; nytta äv. use; undsättning rescue; understöd support, relief; botemedel remedy <mot (för) for>ekonomisk hjälp economic aidhjälp av ngn finansiellt be helped (assisted) by sb, receive assistance from sbge första hjälpen vid olycksfall give (administer) first aidsända hjälptill katastrofområdet send relief…söka hjälp hos ngn seek assistance from sbtack för hjälpen! thanks for the help!med hjälp av en linjal by means of…ta händerna till hjälp make use of…, have recourse to…~en, ~erridn.hjälper aids
© NE Nationalencyklopedin AB