Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

biobesökaresubstantiv~n, =filmgoer
biopubliksubstantiv~encinema (movie) audience; biobesökare filmgoers (pl.)
flitigadjektiv~tdiligent; arbetsam industrious, hard-working; ihärdig sedulous, assiduous; om t.ex. biobesökare regular, habitual; verksam busy; ofta upprepad frequentflitiga Lisa bot. busy Lizzie, sultan's balsam
© NE Nationalencyklopedin AB