Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bilfärjasubstcar ferry
bildäcksubstpå hjul tyre; amer. tirepå bilfärja car deck
platssubstplace; avgränsad spot; sittplats el. mandat seat; utrymme space; tillräcklig plats roombeställa plats på t.ex. bilfärja book a passagefå en bra plats sittplats get a good seatplats med find room forhotellet har plats för 100 gäster the hotel has accommodation for 100 guestslämna plats för make room forta stor plats take up a great deal of space (room)bo på platsen live on the spotställa ngt på sin plats put sth where it belongssätta ngn på plats vard. take sb down a peg, put sb in his (her, etc.) placeanställning situation, job; befattning post, positionplats get a job <hos with>
© NE Nationalencyklopedin AB