Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bildaverbåstadkomma form; grunda foundbildas uppstå be formedbilda regering form a governmentbilda sig en uppfattning om form an opinion offostra educatebilda sig skaffa sig bildning educate oneself
bolagsubstcompanybilda (starta) bolag form a company
substqueue, file; spec. amer. linebilda form a queuebiljardkö cue
familjsubstfamilyfamiljen Brown the Brown family, the Browns (pl.)bilda familj marry and settle down
avslutaverbfinish, complete, finalize; bilda avslutning på finish off, terminateavsluta ett konto close an accountgöra upp, t.ex. köp, fördrag conclude; avtal enter into
uppfattningsubstapprehension; begripande understandingbilda sig en uppfattning om ngt form an opinion of sthenligt min uppfattning in my opinionbegrepp idea <om, av of>, notion <om, av of>
© NE Nationalencyklopedin AB