Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bildsubstpicture; illustration illustration; porträtt portraitbilden in the pictureinre bild el. föreställning imagebildligt uttryck metaphor, imageskolämne art, art education
tv-bildsubsttelevision picture, TV picture
färgfotosubstbild colour photo (pl. -s)
retuscheraverbretouchen retuscherad bild a touched-up photo
pinuppasubstvard., bild el. flicka pin-up
ultrarapidadjektivultrarapid bild slow-motion picture
substi ultrarapid in slow motion
skevadjektivvind warped, distorteden skev bild a distorted picture
tonaverbljuda sound, ringtona bort ljud el. bild fade outge färgton åt tone; håret tint
2 knäppaverbmed knapp buttonknäppa igen (ihop, till) t.ex. rocken button upknäppa upp t.ex. rocken unbutton; knappen undoknäppa händerna el. knäppa ihop händerna clasp one's handsknäppa en bild take a photo
skärpasubstsharpness; om t.ex. kritik severity; klarhet claritytydlighet (hos bild) definiton
verbsharpen; stegra el. öka intensify, increase; t.ex. motsättningar accentuate; t.ex. straff increase the severity of, make more severedet skärpta läget the tense situationskärpa sig rycka upp sig pull oneself together
© NE Nationalencyklopedin AB