Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bihangsubstantiv~et, =appendage; i bok append|ixpl. -ixes el. -ices
blindtarmsubstantiv~en, ~aranat. caecumpl.caecumscaeca~ens bihang appendixpl.appendixesappendicesbrusten blindtarm ruptured appendixta bort blindtarmen opereras have one's appendix removed
bilagasubstantiv~n, bilagornärsluten handling enclosure; till e-postmeddelande attachment; tidnings~ supplement; reklamlapp o.d. insert, inset; bihang till bok append|ixpl. -ixes el. -ices
© NE Nationalencyklopedin AB