En språktjänst från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bibringatransitivt verb~de el. -bragte, ~t el. -bragtbibringa ngn idéer (en uppfattning o.d.) impress sb with…, convey…to sbbibringa ngn kunskaper impart knowledge to sb
bildatransitivt verb~de, ~tåstadkomma o.d.:allm. form; grunda äv. found, establish; utgöra äv. make, constitutebilda bolag äv. float (start) a companybilda epok mark an (a new) epochbilda familj start a familybilda gräns mot ett land form a boundary; mera allm. constitute (form) a limitbilda skola found a school; friare set a fashionbildas uppstå form, be formedbibringa bildning educatereflexivt verb~de, ~t~ sig a) skaffa sig bildning educate oneself, improve oneself (one's mind) b)skapa sigbilda sig en uppfattning [om] form an opinion [of]
© NE Nationalencyklopedin AB