Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bevaraverbbibehålla preserve; upprätthålla maintain; förvara keepskydda protectbevare mig väl! dear me!Gud bevare konungen (drottningen)! God save the King (Queen)!
bibehållaverbha i behåll retain; bevara keep, preserve; upprätthålla maintainväl bibehållen well preserved
upprätthållaverbvidmakthålla maintain, uphold; bevara preserveupprätthålla lag och ordning enforce law and order
vårdaverbtake care of; se till look after; bevara preservehon vårdas på sjukhus she is being treated in hospital
skyddaverbprotect <för, mot against>; mera konkret shelter <mot against>; försvara defend; skyla el. ge betäckning cover; trygga safeguard; bevara preserveskydda sig protect oneself, shelter oneself
räddaverbsave <från, ur, undan from>; ur överhängande fara rescue <från, ur, undan from>; bevara preserve <åt for>rädda livet på ngn save sb's lifehans liv stod inte att rädda his life was beyond saving
© NE Nationalencyklopedin AB