Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bevakaverbhålla vakt vid guardtillvarata look afternyhet el. händelse cover
tillvarataverbta hand om take care of, take charge of; bevaka safeguard; utnyttja, t.ex. möjligheter take advantage of
vaktaverbwatch; bevaka guard; t.ex. barn look after; hålla vakt keep guardskol., på skrivning invigilate; amer. proctor
skuggasubstmotsats: ljus shade; av ett föremål shadowstå i skuggan av ett träd stand in the shade of a treeinte skuggan av en chans not an earthly chance, not the ghost of a chance
verbge skugga åt shadebevaka shadow, tail
© NE Nationalencyklopedin AB