Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

betraktaverbse på look at, observe; se på el. titta på viewanse consider, regard
åseverbbetrakta watch; bevittna witness
fixeraverbfix; fastställa determinebetrakta stare hard at
anseverbthink, considerman anser att… it is believed that…betrakta, hålla för regard <som as>, look upon <som as>
© NE Nationalencyklopedin AB