Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beträdatransitivt verb-trädde, -trätteg. set foot upon; speciellt bildl. tread; [ny] bana o.d. enter (embark) [up]onBeträd ej gräsmattan! Keep off the Grass!
överträdelsesubstantiv~n, ~rtransgression; brott mot ngt breach, infringement; kränkning violation, trespass äv. teol.överträdelse beivras offenders (vid förbud att beträda område trespassers) will be prosecuted
beivratransitivt verb~de, ~t[lagligen] beivra take [legal] measures againstöverträdelse beivras på anslag o.d. offenders (vid förbud att beträda område trespassers) will be prosecuted
© NE Nationalencyklopedin AB