Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

betecknandeadjektivoböjl.characteristic, typical, significant <för of>adverbbetecknande nog significantly (characteristically) [enough]
karakteriseratransitivt verb~de, ~tcharacterize; beteckna describe; vara betecknande för be characteristic (typical) of
belysandeadjektivoböjl.åskådlig illuminating; betecknande illustrative, characteristic <för of>; klarläggande elucidatory, elucidativeett belysande exempel an illustrative example
© NE Nationalencyklopedin AB