Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

4 beteverbbete sig uppföra sig behave, act
3 betesubsttand tusk
2 betesubstvid fiske bait
1 betesubstbetesmark pasturagegå på bete be grazing, be feeding
handlaverbdriva handel trade, deal, do business <med ngt in sth; med ngn with sb>göra inköp do one's shopping <hos A. at A.'s>gå ut och handla go out shoppinghandla mat buy foodbete sig acthandla rätt do the right thinghandla om a) röra sig om be about b) gälla be a question of
bäraverbcarry; vara klädd i wearbära frukt bear fruitbära ett namn bear a namebära uniform wear a uniforminte brista el. hållaisen bär inte the ice won't take your (my) weightbära sig löna sig payföretaget bär sig the business pays its way
verb och partikelverbbära hemcarry home, bring home, take homebära på sigcarry aboutbära undanremovebära utcarry out, bring out, take outbära ut post deliver the postbära sig åtbete sig behavegå till väga set about ithur bär man sig åt för att göra det? how does one set about doing it?hur jag än bär mig åt whatever I do
© NE Nationalencyklopedin AB