Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

betalningsubstpaymentförfalla till betalning be duemot kontant betalning in cash
erläggaverbpayerlägga betalning make payment
gottgörelsesubstersättning recompense; betalning remuneration; skadestånd damages (pl.)
kontantadjektivcashkontant betalning cash paymentmot kontant betalning for cash
adverbbetala bilen kontant pay cash for the car
krävaverbdemand, call for; ta i anspråk, t.ex. tid takekräva ngn på betalning demand payment from sbolyckan krävde tre liv the accident claimed the lives of three people
förfallaverbfördärvas fall into decay; om byggnad etc. fall into disrepair; om person go downhillbli ogiltig become invalidförfalla el. förfalla till betalning be due, fall due
smitaverbge sig i väg run away <från from>; försvinna make offförarna smet från olycksplatsen the driver left the scene of the accidentsmita från a) t.ex. tillställning slip away from b) t.ex. betalning, skatter evade, dodgeom klädersmita åt fit tight
motprepositioni riktning mot towardsgränsen mot Finland the Finnish borderhålla upp mot ljuset hold up to the lightrusa mot dörren dash to the doorskjuta mot shoot ati fråga om inställning: to, towardsgrym mot cruel tovänlig mot kind toför att beteckna motstånd, kontrast, motsvarighet against, fortabletter mot huvudvärk headache tabletsgöra ngt mot betalning do sth for money
© NE Nationalencyklopedin AB