Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

5 betatransitivt verb~de, ~tfiske.beta [på] bait
4 betasubstantiv~n, betorbot. beet
6 betatransitivt verb-tog, -tagitberövabeta ngn lusten att (+ inf. äv.) [completely] take away sb's inclination to + inf., make sb disinclined to + inf.
2 betasubstantiv~n, betor, efter den betan bildl. el. ung. after that [unpleasant] experience
1 betatransitivt verb~de, ~tavätael.valla graze; livnära sig på feed onbeta av gräs o.d. graze; bildl. go (browse) through, deal withintransitivt verb~de, ~tgraze
3 betatransitivt verb~de, ~ttekn. steep; utsäde treat…with pesticides (fungicides); vid färgning mordant; vid garvning soak; kem. fix
betablockeraresubstantiv~n, =med. beta-blocker
betaversionsubstantiv~en, ~erdata. beta version
betagatransitivt verb-tog, -tagitskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse beta
2 vallsubstantiv~en, ~arbetes~ grazing-ground, pastureground, fielddriva boskap i vall turn (send)…out to grass, graze…gå i vall beta be grazing, be at grass
© NE Nationalencyklopedin AB