Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

besvaratransitivt verb~de, ~tsvara el. lämna svar [på] answer; reply to äv. bemöta; högtidl. respond toalla frågor måste besvaras på examensprov all questions must be attempted (answered)
bemötatransitivt verb-mötte, -möttbehandla treat; motta receivebesvara answer, meet; vederlägga refute
undvikatransitivt verb-vek, -vikitavoid; hålla sig borta från äv. keep away from; sky el. söka ~ äv. shun; svårigheter o.d. äv. steer clear of; jfr äv. undgåundvika att göra ngt avoid + ing-formundvika [att besvara] frågan avoid (dodge) the question
eldsubstantiv~en, ~arallm. fire äv. mil.; bildl. äv.:hetta, glöd ardoureld! mil. fire!eld upphör! mil. cease fire!elden är lös! [fire,] fire!bli eld och lågor för become very enthusiastic aboutbesvara elden mil. return the firefatta (ta) eld catch fire; explosionsartat burst into flamesge eld mil. fire, open fire <mot on>göra upp eld make (light) a firesätta (tända) eld set fire to, set…on fireöppna eld mil. open fire <mot (på) on>röra om i elden stir (poke up) the fireleka med elden bildl. play with firemed tändstickor el. tändare lightjag får inte eld på veden (cigarren) the wood won't (I can't get the cigar to) lighthar du eld? have you got a light?
© NE Nationalencyklopedin AB