Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

besväratransitivt verb~de, ~ttrouble, botherförlåt att jag besvärar! excuse my troubling you!får jag besvära [dig] om saltet? may I trouble you for the salt?, could you pass the salt, please?hettan besvärar mig the heat bothers mereflexivt verb~de, ~t~ sig a) trouble (bother) oneself, put oneself out b) jur. lodge an appeal, appeal
ansättatransitivt verb-satte, -sattsätta åt beset, attack; besvära el. plåga el. äv. med frågor harass, worry, plyansättas av hunger be beset by hungerhårt ansatt pred. hard pressed; i knipa in a tight corner
generatransitivt verb~de, ~tbesvära trouble, bother; hindra hampergenerar det [dig], om jag röker? do you mind if I smoke?reflexivt verb~de, ~than generar sig inte för att ljuga he doesn't hesitate to lie
plågasubstantiv~n, plågorsmärta pain; pina torment; lidande affliction; plågoris nuisance, plaguehan är en plåga för sin omgivning …a plague (pest, nuisance) to those around himdö under svåra plågor die in violent paintransitivt verb~de, ~tpina torment; starkare torture; besvära pester, bother; starkare plague; ansätta badgerplåga livet ur ngn worry the life out of sbdet plågar mig att se det it hurts me…se plågad ut look pained
© NE Nationalencyklopedin AB