Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beställatransitivt verb och intransitivt verb-ställde, -ställtrekvirera el. beordra order; boka el. äv. bord på restaurang book, reservehar ni beställt? på restaurang o.d. have you ordered?får jag beställa! [waiter,] can I order please?beställa tid [hos…] make an appointment [with…]det är illa (dåligt) beställt med honom he is in a bad way
telefonväckningsubstantiv~en, ~ar, beställa telefonväckning order an alarm call
hotellrumsubstantiv~met, =hotel roombeställa (boka) hotellrum book (amer. reserve) a room at a hotel
väckningsubstantiv~en, ~ar, beställa väckning book a wake-up callfår jag be om (beställa) väckning till klockan 7 would you call me at 7, please; I'd like to be called at 7
klippningsubstantiv~en, ~arklippande cutting osv.; jfr klippa; av håret hair-cutting; frisyr haircutbeställa tid för klippning book a time for a haircut
rekvireratransitivt verb~de, ~tbeställa order; skicka efter send (write away, write off) for; begära el. t.ex. förstärkning ask forkan rekvireras från (genom)… äv. [is (resp. are)] obtainable from (through)…
biljettsubstantiv~en, ~ertickethalv biljett taxa half farebeställa (boka) biljetter resa etc. book ticketsköpa biljett take (buy) a ticketfår jag be om biljetterna! tickets, please!litet brev note
bokatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tbeställa book, reserve; bokföra enter […in the books]boka in book, make a reservationboka tid hos tandläkaren make an appointment with the dentist, make a dental appointmentboka om a) ändra biljett etc. change a booking (reservation) b) bokf. reverse an entry
nätsubstantiv~et, =allm. net; spindels web; metalltråds~ wire netting (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasnätverk network; tele. äv. system; elektr. mains (pl.)binda (knyta) nät make netslägga ut nät set (lay [out]) netslägga ut sina nät bildl. set (lay [out]) one's toilsnätet internet the Internet, the Netbeställa på (via) nätet order off the Netsurfa på nätet data. surf the Internet (the Net)söka på nätet browse the Net (Web)
skaffatransitivt verb~de, ~tallm. get; [in]förskaffa procure; anskaffa provide; få tag på get hold of; få ihop (t.ex. pengar) find, raise <åt ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor sb>; inhämta, erhålla obtain; skicka efter send forbörja tänka på attskaffa barn …have children, …start a familyskaffangt ur vägen get…out of the way
reflexivt verb~de, ~tskaffa sig get [oneself]; förskaffa sig procure [for oneself]; t.ex. kunskaper acquire; t.ex. vänner make; ådraga sig contractskaffa sig upplysning om obtain information aboutskaffa sig vänner make friends
intransitivt verb~de, ~tgöra dosjö., äta eat
partikelverbskaffa framanskaffa get; åstadkomma produceskaffa hemköpa hem buy; beställa hem order…[to be sent home]; varor till affär getskaffa undanremove, clear away
© NE Nationalencyklopedin AB