Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beställaverbrekvirera order; boka bookhar ni beställt? på restaurang etc. have you ordered?, have you given your order?får jag beställa! may I order, please?beställa tid hos make an appointment with
telefonväckningsubstbeställa telefonväckning order an alarm call
rekvireraverbbeställa order; skicka efter send for; begära ask for
bokaverbbeställa book, reservehar ni bokat? a) rum have you booked a room? b) bord have you booked a table?boka om change a reservation
väckningsubstbeställa väckning book an alarm callfår jag be om väckning kl. 7? will you call me at 7, please?
platssubstplace; avgränsad spot; sittplats el. mandat seat; utrymme space; tillräcklig plats roombeställa plats på t.ex. bilfärja book a passagefå en bra plats sittplats get a good seatplats med find room forhotellet har plats för 100 gäster the hotel has accommodation for 100 guestslämna plats för make room forta stor plats take up a great deal of space (room)bo på platsen live on the spotställa ngt på sin plats put sth where it belongssätta ngn på plats vard. take sb down a peg, put sb in his (her, etc.) placeanställning situation, job; befattning post, positionplats get a job <hos with>
tidsubsttime; period period; intervall interval; ögonblick moment; kontorstid etc. hours (pl.)beställa tid hos… make an appointment with…ge sig god tid allow oneself plenty of timehar du tid ett slag? have you a moment to spare?passa tiden be on timeta god tid på sig take one's time <med ngt over sth>jag var sjuk första tiden I was ill (amer. sick) during the first few days (weeks etc.)den gamla goda tiden the good old times (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe good old days (pl.)den gustavianska tiden the Gustavian periodför en tid sedan some time agonu för tiden nowadaysvara före sin tid be ahead of one's timei tid och otid ideligen at all timesinom den närmaste tiden in the immediate futuremed tiden in time, in course of timedet är på tiden att jag (vi) går it is about time to leavepå min tid in my time…, in my day…på senare tid el. på senaste (sista) tiden recently, latelyunder tiden meantime, meanwhileunder tiden 1—15 maj between 1 May and 15 Maygå ur tiden depart this lifevid tiden för t.ex. sammanbrottet at the time ofvid samma tid i morgon at this time tomorrowhon har gått över tiden om blivande mor she is overdue
© NE Nationalencyklopedin AB