Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sprutasubsthandspruta el. för injektion syringe; för besprutning, målning sprayer; brandspruta fire-enginefå en spruta get an injection <mot for>; vard. get a shot <mot for>
verbspurt; med fin stråle squirt; med stor kraft spoutspruta sprinkle, spray; med slang hose; spec. färgel.mot ohyra sprayspruta in inject
© NE Nationalencyklopedin AB