Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beslutaverbdecide <ngt, om ngt on sth>hon kan inte besluta sig she can't make up her mind
föresättaverbföresätta sig besluta make up one's mind; sätta sig i sinnet set one's mind <att görainf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason doing ing-form>
bestämmaverbfastställa fix, settle; besluta el. avgöra decide, determinedet får du bestämma själv that's for you to decidedefiniera definegram. modify, qualifyjag kan inte bestämma mig I can't make up my mind
© NE Nationalencyklopedin AB