Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beslutsubstdecisionfatta ett beslut come to a decision
omprövaverbreconsider, re-examineompröva ett beslut reconsider a decision
ruckaverben klocka regulate, adjustrucka beslut change, modify; en sten move
grundaverbaffär, tidning found, establishstödja baseett beslut grundat a decision based ongrundmåla ground, primegrunda sig på be based on
avgörandeadjektivom t.ex. seger decisive; om faktor determiningdet avgörande för mig var what decided me was
substbeslut decision, settlement
delaktigadjektivvara delaktig i a) medverka i beslut etc. participate in b) i brott etc. be implicated in, be mixed up in
ändraverbalter; byta changeändra en klänning alter a dressändra el. ändra alter; mera genomgripande changeändra sig förändras alter, change; ändra beslut change one's mind; komma på bättre tankar think better of it
fattaverbgripa catch, grasp; hugga tag i seize, take hold offatta ett beslut a) come to a decision b) vid möte pass a resolutionfatta misstankar mot begin to suspect, become suspicious offatta mod take couragefatta tycke för take a fancy tobegripa understand, graspha lätt att fatta be quick on the uptakeha svårt för att fatta be slow on the uptakefatta sig kort be brief
rivaverbklösa scratch; om rovdjur claw; slita tearmed rivjärn grate; t.ex. hus pull down
verb och partikelverbriva avtear off, rip offriva av ett blad på almanackan tear a leaf off the calendarriva losslös tear off, rip offriva nedtear downriva omkullknock downriva söndertear upriva uppöppna tear open, rip open; gata etc. take upriva upp ett beslut cancel a decision, go back on a decisionriva uttear out
rättasubstmed rätta rightly, justlyfinna sig till rätta settle down, find one's way aboutkomma till rätta be foundkomma till rätta med manage, handle; t.ex. problem cope with; t.ex. svårigheter overcomesätta sig till rätta settle oneselftala ngn till rätta make sb see (listen to) reasonvisa ngn till rätta show sb the wayjur.inför rätta in court, before courtdra ngt inför rätta bring (take) sth to courtstå inför rätta be on trial, stand trialställas inför rätta be put on trial
verbkorrigera correct, put…righträtta sig correct oneselfrätta en skrivning mark (amer. grade) a paperrätta till t.ex. fel put…right, correct; missförhållande etc. remedyavpassa adjust <efter to>rätta sig efter t.ex. ngns önskningar comply with; beslut etc. abide by; andra människor el. omständigheter adapt oneself to
© NE Nationalencyklopedin AB