Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

besläktadadjektiv-släktat, ~erelated <med to>vara nära besläktad med be closely related (akin) tobesläktade ord (språk) cognate words (languages)
släktsubstantiv~en, ~erätt familysläktenVasa the house of…det ligger i släkten it runs in the familysläktingar relations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasrelatives (pl.)bjuda hem släkt och vänner (hela släkten) …one's friends and relations (all one's relations)ha stor släkt have many relations (a large family)han hör till släkten he is part of the familyadjektivoböjl.related <med to>; bildl. (om t.ex. språk) cognate <med with>; jfr besläktadvi är [nära] släkt we are [closely] related ([near] relations)släkt på långt håll distantly relatedhan och jag är släkt vanl. he is a relative of mine
1 nära (jfr närmare, närmast)adjektivoböjl.allm. near; poet. nigh; uttr. fysisk närhet (beröring) el. större förtrolighet close; intim intimate; omedelbar immediatei (inom) en nära framtid in the near (immediate) futureha ngt nära håll …close at hand, …near bymina nära och kära my loved onesadverb (i betydelseibl. prep.)allm. near; helt nära close to (by), near (hard) by samtliga äv. prep.; t.ex. besläktad nearly; t.ex. förbunden äv. closely, intimatelynära skjuter ingen hare ordst. a miss is as good as a milehon var nära döden …near [to] deathnära nog, se nästangå inte för nära! don't go too near!skolan ligger nära till för honom …is handy for himdet är en slutsats som ligger nära till hands, se ex. under närliggandestå ngn nära be near (close) to sbjag var nära att falla el. det var nära att jag föll I nearly (almost) felljag var nära att säga allt I was on the point (verge) of telling…nästan el. närapå almost, nearly, close upon
© NE Nationalencyklopedin AB