Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

besökaresubstvisitor <av, i, vid to>; på kortare besök caller <av, i, vid to>
publiksubstpå teater etc. audience; åskådare crowd, spectators (pl.)läsekrets readers (pl.)antal besökare attendance
besöksubstvisit; kortare callgöra besök hos ngn pay a visit to sb, pay a call on sbfå (ha) besök a) en besökare have (have got) a visitor; flera besökare have (have got) visitors b) en besökare på kort besök have (have got) a caller; flera besökare på kort besök have (have got) callersbesök av ngn be called upon by sb
© NE Nationalencyklopedin AB