Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

berusadadjektivintoxicated, drunklätt berusad tipsy, somewhat intoxicated
sluddrigadjektivslurred; om berusad thick
packadadjektivvard., berusad sloshed, tanked up; amer. loaded, tanked
sluddraverbslur one's words; om berusad talk thickly
nykteradjektivinte berusad sobersansad, om person level-headed; om t.ex. rapport sober
örasubsteardra öronen åt sig get cold feet; vara på sin vakt become waryha öra för musik have an ear for musichöra dåligt på det högra örat hear badly with one's right earhan talade för öraa öron he was talking to deaf earsvara döv på höger öra be deaf in one's right earvara på örat vard., berusad be drunk, be tipsyvara skuldsatt upp över öronen be head over heels in debthandtag handle; på tillbringare ear
© NE Nationalencyklopedin AB