Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bereddadjektivprepared, readygöra sig beredd prepare oneself for, be prepared for
redoadjektivfärdig ready; beredd prepared
inställdadjektivvara inställdberedd på ngt be prepared for sth
villigadjektivwilling; beredd readyvara villig att (inf.) be willing to (inf.)
skinnsubstskin; päls fur; beredd hud leatherhålla sig i skinnet behärska sig control oneself, keep calm; uppföra sig behave oneself
beredaverbförbereda preparebereda plats för make room forbereda väg för make way forbereda ngn tillfälle att gå dit give sb an opportunity of going thereförorsaka causebereda sig göra sig beredd prepare <, till for>, prepare oneself <, till for>bereda sig på det värsta prepare for the worst, expect the worst
färdigadjektivavslutad finished, completed, done; klar, beredd ready, prepared <till for>färdig att användas ready for usefå (göra) ngt färdigt a) avsluta finish sth b) iordningställa get sth ready <till for>skriva brevet färdigt finish writing the letterär du färdig? have you finished?är du färdig med arbetet? have you finished your work?han är alldeles färdig slut he is done formiddagen är färdig dinner is readyvara färdignära att göra ngt be on the point of doing sth
© NE Nationalencyklopedin AB