Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

beröratransitivt verb-rörde, -rörteg.el.friare touch; stryka med handen över äv. pass one's hand [lightly] over; komma i beröring med come into contact with; snudda vid graze, skimytterligheterna berör varandra extremes meetomnämna touch [up]on; påverka affectbli illa berörd [av ngt] be unpleasantly affected [by sth], be upset [by sth]
antydatransitivt verb-tydde, -tyttlåta påskina (förstå) hint, intimate <för to>vad är det du antyder? what are you inferring?han antydde [för mig] lät [mig] tydligt förstå att att… he gave me to understand that…[i förbigående] beröra touch [up]on; förebåda foreshadowsvagt antydd svagt markerad …faintly outlined (suggested)tyda på indicate, suggestsom namnet antyder as the name implies (suggests)
drabbatransitivt verb~de, ~tträffa hit, strike; falla på [ngns lott] fall upon; hända [ngn] happen to, befall; beröra affectsupportrarna drabbade stan the town was hit by the supportersen sjukdom som drabbar barn an illness that affects childrendrabbas av… a) utsättas för be subjected to… b) råka ut för have…, meet with… c) träffas av be hit by…drabbas av en svår förlust suffer a heavy lossdrabbas av sjukdom be stricken with illnessdrabbas av en sjukdom contract an illnessintransitivt verb~de, ~tdrabba samman (ihop) a) mil. meet, encounter each other b) om enskilda come to blows (vid dispyt loggerheads), cross (measure) swords
© NE Nationalencyklopedin AB