Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

berömsubstpraisege ngn beröm praise sb
slösaverbwaste < on>; vara frikostig med, t.ex. beröm lavish < on>slösa bort wastevara slösaktig be wastefulslösa med slösa bort wastevara frikostig med be lavish withslösa med beröm be lavish of praise
sparsamadjektivekonomisk economicalvara sparsam med economize onvara sparsam med pengar be economicalsparsam med t.ex. beröm, ord sparing of
lovsubstledighet holiday; ferier holidays (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasspec. amer. vacationlov get a day (a week etc.) offtillåtelse permissionfår jag lov? när man bjuder upp till dans may I?får det lov att vara en kopp kaffe? may I offer you a cup of coffee?be ngn om lov att få göra ngt ask sb's permission to do sthlovvara tvungen att have to, mustberöm praiseGud ske lov! thank God!
ärasubsthonour; beröm credit; berömmelse glory, renownge ngn äran för ngt give sb the credit for sthdet gick hans ära för när that wounded his prideha äran att träffa ngn have the honour of meeting sb, have the pleasure of meeting sbjag har den äran! el. har den äran! på födelsedag many happy returns!, many happy returns of the day!, happy birthday!sätta en ära i att göra ngt make a point of doing sthta åt sig äran av ngt take the credit for sthdagen till ära in honour of the dayen fest till ngns ära a party in sb's honour
verbhonour
© NE Nationalencyklopedin AB