Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

berättelsesubstantiv~n, ~rsaga el. historia tale, [short] story; skildring narrative; redogörelse report, statement <över (om) about, on>; account <över (om) of>
kärlekshistoriasubstantiv-historien, -historierberättelse love storyse kärleksaffär, kärleksförbindelse
skakandeadjektivoböjl.om t.ex. nyheter upsetting, shocking, distressing; uppskakande:om t.ex. berättelse harrowing
sedelärandeadjektivoböjl.moral, moralizingen sedelärande berättelse a story with a moral [to it], a cautionary tale
överdrivatransitivt verb och intransitivt verb-drev, -drivitexaggerate; förstora äv. magnify; påstående el. uppgift overstate; t.ex. en roll overdo, overactnu överdriver du allt! i berättelse o.d. now you're exaggerating!, you're laying it on thick!
tänjatransitivt verbtänjde, tänjtstretchtänja bestämmelserna el. krediten stretch…tänja ut eg. stretch; bildl. el. t.ex. berättelse draw out, prolong; t.ex. en paus äv. drag outreflexivt verbtänjde, tänjttänja [ut] sig stretch
återge-gav, -gett el. -givit och återgivatransitivt verb-gav, -gett el. -givittolka render; framställa äv. reproduce, represent; uttrycka äv. express; skildra depictåterge ett rykte report a rumouråterge ngt i tryck reproduce sth in printåtergeen berättelse på svenska render…in Swedishge tillbakaåterge ngn friheten restore sb to libertyåterge ngn hälsan restore (bring back) sb's health, restore (bring back) sb to health
sannadjektivsanttrue <mot to>; sannfärdig truthful, veracious; verklig real; äkta genuineen sann berättelse a true storyett sant nöje (en sann njutning) a [great] treat, a real treat (pleasure)inte sant? don't you think?det var [så] sant, jag skulle ju… [oh,] I am forgetting,…; apropå by the way (that reminds me),…så sant som jag heter… as sure as my name is…[det är] så sant som det är sagt! [it is] quite true!, how true [that is]!
historiasubstantivhistorienskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasskildring el. vetenskap historysvensk (allmän) historia Swedish (universal) historygå till historien become (go down in el. to) historyhistorien el. ~n, historierskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasberättelse:allm. story <om about (of)>; diktad äv. taleberätta en historia tell a storydet hör till historien att it is part of the story…historien el. ~n, historierskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassak thing, affair, business, storydet blir en dyr historia för honom it will be an expensive affair (business) for himdet var en tråkig historia it (that) was a sad story
© NE Nationalencyklopedin AB