Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

beordratransitivt verb~de, ~torder; tillsäga instructbeordra ngn till tjänstgöring detail sb for duty
anmodatransitivt verb~de, ~trequest, call upon; ombedja invite; ge i uppdrag åt commission; beordra instruct
uttryckligenadverbexpressly; tydligt explicitlyuttryckligen beordra ngn att order sb in so many words (in express terms)…
föreskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitprescribe; om lag o.d. äv. lay down, provide; beordra direct, order <ngn ngt sth on sb>föreskriva ngn diet o.d. prescribe…for sblagen föreskriver the law provides (directs)
beställatransitivt verb och intransitivt verb-ställde, -ställtrekvirera el. beordra order; boka el. äv. bord på restaurang book, reservehar ni beställt? på restaurang o.d. have you ordered?får jag beställa! [waiter,] can I order please?beställa tid [hos…] make an appointment [with…]det är illa (dåligt) beställt med honom he is in a bad way
åläggatransitivt verb-lade, -lagtanbefalla enjoin; pålägga el. t.ex. en uppgift impose <ngn ngti båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth on sb>ålägga ngn ett ansvar lay…on sbålägga ngn att (+ inf.) enjoin (beordra order, instruct, förplikta bind, ådöma charge) sb to + inf.
2 kallatransitivt verb~de, ~tbenämna allm. callkalla ngn [för] lögnare call sb a liarkalla saker och ting vid deras rätta namn call a spade a spadedet kallar jag tur! I call that luck!transitivt verb och intransitivt verb~de, ~ttillkalla send for, call; officiellt summonplikten kallar duty callskalla ropa på call; tillkalla send for, callkalla till styrelsemöte call a board meetingkalla fram ngn ask sb to come forwardkalla hem ask…to come home; dipl. recall; mil. withdrawkalla in a) beordra in el. instämma summon, call b) mil. call up; speciellt amer. draft; till värnplikt äv. conscript; jfr inkalladkalla in ngn som vittne call (summon) sb as a witnesskalla till sig call
© NE Nationalencyklopedin AB