Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bensinsubstantiv~enmotorbränsle petrol; amer. gasoline; vard. gaskem., till rengöring benzine
lågoktanigadjektiv~tlågoktanig bensin low-octane petrol (amer. gasoline)
högoktanigadjektiv~thögoktanig bensin high-octane petrol (amer. gasoline)
sedelautomatsubstantiv~en, ~erför bensin cash-operated fuel pump
oktantalsubstantiv~et, =octane rating (number)bensin med högt oktantal high-octane petrol
reservdunksubstantiv~en, ~arför t.ex. bensin spare (extra, reserve) tank
ossubstantiv~etstekos [unpleasant] smell of frying; kol~ el. bensin~ o.d. fumes (pl.)
blyfriadjektiv-frittblyfri bensin unleaded (lead-free) petrol; amer. unleaded gas (gasoline)
antändatransitivt verb-tände, -täntset fire to; t.ex. laddning el. bensin igniteantändas äv. catch fire
premiumsubstantivpremien, premierskol. prizepremium receive a prizebensin premium, supertanka premium fill (tank) up with premium petrol
© NE Nationalencyklopedin AB