Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bemästratransitivt verb~de, ~tfå bukt med master; tygla overcome, get the better of
3 intransitivt verbrådde, råttorkajag rår inte ensam I cannot manage it alonese råda
reflexivt verbrådde, rått sig själv be one's own master (resp. mistress)om hon får sig själv …is left to herself
partikelverbrå förjag rår inte för det I cannot help it; det är inte mitt fel it's not my fault, it's none of my doingrå medse orka medunder orkarå omown, possess, be in possession ofvem rår om hunden? äv. who does the dog belong to?hur länge får vi om dig? …can we have you to ourselves?rå påmera eg. be stronger than; vara övermäktig get the better of; få bukt med cope with; bemästra masterjag rår inte på honom han är för stark (duktig) I can't beat him; jag kan inte hantera honom I can't manage (handle) him
© NE Nationalencyklopedin AB