Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

belysningsubstlighting, illumination
rampljussubstbelysning footlights (pl.)stå i rampljuset be in the limelight
upplysningsubstbelysning lighting, illuminationunderrättelse information ((endast sing.))en upplysning a piece of informationupplysningar information (sing.)närmare upplysningar further information
© NE Nationalencyklopedin AB