Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beloppsubstamount, sum
hissnandeadjektivhöjd, belopp dizzy
insättningsubstinsatt belopp i bank deposit
överskjutandeadjektivöverskjutande belopp surplus amount, excess amount
amorteringsubstamorterande repayment by instalments; belopp instalment
checksubstcheque <visst beloppskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; amer. check <visst beloppskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>betala med check pay by chequelösa in en check cash a cheque
inbetalaverbpay ininbetala ett belopp på ett konto pay an amount into an account
tillgodoräknaverbtillgodoräkna sig include, count in; t.ex vinst, belopp be credited with
attesteraverbattestera ngt a) utbetalning, belopp authorize sth for payment b) handling certify sth
postanvisningsubsti Storbritannien för fixerat lägre belopp postal order; amer. money order
© NE Nationalencyklopedin AB