Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

beloppsubstantiv~et, =amount, sumhela beloppet the total (whole) amount
insättningsubstantiv~en, ~ari bank deposition; insatt belopp deposit
gottskrivatransitivt verb-skrev, -skrivithand.gottskriva ngn ett belopp credit sb with an amount
attesteratransitivt verb~de, ~tbelopp authorize…for payment; handling certify, attest
avdragsgilladjektiv~t[tax] deductibleavdragsgillt belopp allowable deduction, permissible allowance
överskjutandeadjektivoböjl.ytterligareöverskjutande belopp surplus (excess) amount, surplus, excessutskjutande el. om t.ex. del el. klippa projecting
uppräkningsubstantiv~en, ~ari ordning enumeration; av pengar (visst belopp) counting out; ekon., justering uppåt adjustment (adjusting) upwards
checksubstantiv~en, ~ar el. ~ercheque; amer. check <belopp for…>betala med [en] check pay by cheque
krediteratransitivt verb~de, ~thand. creditkreditera ett konto med ett belopp credit an account with…, credit…to an account
skinnatransitivt verb~de, ~tskin; bildl. äv. fleece <belopp of…>skinna ngn in på bara kroppen renraka clean sb out, bleed sb white
© NE Nationalencyklopedin AB