Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

belastaverbloadbelasta sitt minne med burden (load) one's memory withbelasta ngns konto charge to sb's account
tyngaverbvara tung weigh heavily < on>; trycka press < on>belasta, t.ex. minnet burden, loadsorgen tynger henne the sorrow weighs her downtyngd av skatter burdened with taxestyngd av år weighed down by years
© NE Nationalencyklopedin AB