Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beläggatransitivt verb-lade, -lagtbetäcka cover; överdra äv. coat <med with>belägga med gatsten (stenplattor) pave (resp. flag)beläggasjukhus med patienter admit patients to…, fill…with patientspåläggabelägga ngt med t.ex. straff, skatt impose…on sthbevisa medelst exempel support (bear out, substantiate)…with examplessjö. belay, bitt
körförbudsubstantiv~et, =, belägga bil med körförbud impose a driving ban on…
tabusubstantiv~t, ~ntaboopl. -sbelägga med tabu taboo, put (place) under tabooadjektivoböjl.taboo
kvarstadsubstantiv~en, ~erjur. sequestration < of>; om fartyg embargo < on>; om tryckalster impoundage; tillfällig suspension < of>belägga med kvarstad sequestrate; embargo; impound, suspend
markeratransitivt verb~de, ~tutmärka mark äv. vid skjutning; vid spel äv. score; pricka för put a mark against, tick off; data. select; staka ut el. t.ex. bana el. spelplan mark [out]; belägga sittplats o.d. reserveantyda indicatebildl. poängtera emphasize, stress; accentuate, draw attention tosport., bevaka [motståndare] mark
reserveratransitivt verb~de, ~treserve; hålla i reserv keep…in reserve; lägga undan äv. put (set) aside; penningmedel äv. earmark; förhandsbeställa, t.ex. plats, hotellrum book; belägga, t.ex. plats takereserveraförhandsbeställa ett rum (bord) äv. make a reservationreflexivt verb~de, ~treservera sig make a reservation <mot against (to)>
© NE Nationalencyklopedin AB