Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bekymradadjektiv-kymrat, ~edistressed, concerned, troubled, worried, anxious <för, överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>
oroligadjektiv~tängslig anxious, uneasy; starkare alarmed; bekymrad concerned, worried, troubled (för konstr. jfr oro); rädd apprehensive <för ngns skull for sb; för ngt of…>; om förhållanden troubled, disturbed, unsettled, unquiet; rastlös restless, fidgety; stormig turbulentpatienten hade en orolig natt …a bad nightoroliga tider unsettled (troubled) timesvar inte oroligför det! äv. never fear!, don't worry!
ledsenadjektivledset, ledsnasorgsen sad; olycklig unhappy; bedrövad grieved <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>; besviken disappointed <över at>; illa berörd upset <överi båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>jag är ledsen att jag stör (störde) dig I am sorry to disturb (to have disturbed) youjag blir inte ledsen om… ofta I don't mind if…var inte ledsen! vanl. cheer up!var inte ledsenbekymrad [för det]! vanl. don't worry [about that]!vad är du ledsen för? what are you upset about?vara mycket ledsen över vad som hänt be very sorry about…, deeply regret…
© NE Nationalencyklopedin AB