Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bekymraverbbekymra sig trouble oneself <för, över, om about>, worry oneself <för, över, om about>
oroaverboroa ngn göra ängslig make sb anxious; bekymra worry sb, trouble sboroa sig för be anxious about, worry about
hängaverbhangstå och hänga hang aboutdet hänger beror på… it depends on…hänga ngn i kjolarna cling to sb's skirtshänga sig om person hang oneselfdatorn har hängt sig the computer has jammed (has jammed up)
verb och partikelverbhänga av sigytterkläderna hang up one's thingshänga efter ngnbe running after sbhänga sig fast vidhang on to, cling on tohänga för ngthang sth in fronthänga ihopsitta ihop stick together; ha samband hang togetherhänga ihop med be bound up withhänga medförstå followjag hänger med I'll come alonghon hängde med oss she came along with ushänga med i svängen be with it, keep up with thingshänga med de andra keep up with the resthänga samman medbe bound up withhänga upphang uphänga upp sig påfästa sig vid fasten onbekymra sig över worry about, make a fuss about; vard. get hung up on
© NE Nationalencyklopedin AB