Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bekymratransitivt verb~de, ~ttrouble, worry; oroa äv. distress, cause…anxietyreflexivt verb~de, ~tbekymra sig trouble (worry) [oneself] <för, över, om about>bekymra sig för (över) äv. distress oneself (be anxious) aboutbekymra sig om äv. care about, concern oneself about (with)
oroatransitivt verb~de, ~tgöra ängslig make…anxious (uneasy); starkare alarm; bekymra worry, trouble; störa disturb, botherdet är oroande att man it is disquieting that…reflexivt verb~de, ~toroa sig för ngn be (feel) anxious about…, worry [oneself] (be troubled) about…oroa sig för (över) ngt be (feel) anxious (uneasy, troubled) about…
© NE Nationalencyklopedin AB