Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bekvämadjektivcomfortable; behändig convenient, handyhon är bekväm av sig she is easy-going; lite lat she is rather lazy
behändigadjektivbekväm handy
makligadjektivbekväm easy-going; långsam slow, leisurely
skönadjektivvacker beautifulangenäm nice; härlig lovely; bekväm comfortableskönt! bra fine!det är skönt att han… it is a good thing he…iron. nice, fine, prettyen skön röra a fine mess, a pretty mess
ledigadjektivfree; sysslolös unoccupied; om tid freelediga stunder in my (her etc.) spare timebli ledig från arbetet get off workgöra sig ledig take time offhon är ledig i dag she has today (the day) offobesatt vacant; om t.ex. sittplats vanligen unoccupied; disponibel spare; att tillgå available; som skylt på taxi for hire; på t.ex. toalett vacantlediga platser tjänster vacanciesen ledig taxi a free taxiär bilen ledig? till taxichauffören are you engaged?, are you free?är den här platsen ledig? el. är det ledigt här? is this seat taken?otvungen easy; bekväm, om t.ex. kläder comfortable, loose-fittinglediga! mil. stand easy!
© NE Nationalencyklopedin AB