Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beklagligadjektiv~tregrettable, unfortunate; sorglig deplorableen beklaglig brist på a deplorable lack ofdet är beklagligt it is to be regretted
beklagansvärdadjektiv-värtom person …to be pitied, pitiable, pitiful; stackars poor; om sakse beklaglig
olyckligadjektiv~tbetryckt unhappy <över about>; djupt distressed; eländig miserable, wretched; drabbad av olycka el. otur unfortunate, unlucky, ill-fated, hapless; beklaglig unfortunate, deplorablefå en olycklig utgång have an unfortunate endingolyckligt misstag fatal blunder
sorgligadjektiv~tledsam, beklaglig sad; dyster melancholy; sorgesam mournful; tragisk tragic; bedrövlig deplorable, sorry; ömklig pitiful, miserableett sorgligt faktum a melancholy factdet var en sorglig syn …sad (pitiful, sorry) sight (spectacle)det är sorgligt men sant …sad but unfortunately true
tråkigadjektiv~tlångtråkig boring, tedious; trist drab, dreary; ointressant el. enformig uninteresting, dull; förarglig awkward, annoying; besvärlig tiresome; beklaglig unfortunateen tråkigobehaglig historia vanl. a nasty business (affair)torr och tråkig äv. drydet är (var) tråkigt att han inte kan (kunde) komma it is a pity (a shame, too bad) [that]…; jag är ledsen I am sorry…tråkigt! ledsamt what a pity (shame)!, that's too bad!det tråkigabesvärliga [med saken] är att… the trouble (nuisance) is that…
© NE Nationalencyklopedin AB