Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bekantskapskretssubstantiv~en, ~arcircle (set) of acquaintancesi min bekantskapskrets among my acquaintances
utvidgatransitivt verb~de, ~tgöra bredare widen; friareel.bildl.:t.ex. sitt företag el. sitt inflytande extend; t.ex. marknaden expand; t.ex. hål el. lokal el. kunskaper enlarge; tänja ut, fys. dilateutvidga sin bekantskapskrets increase (extend) the circle of one's acquaintancesintransitivt verb~de, ~tföretaget tänker utvidga …plans to expandreflexivt verb~de, ~tutvidga sig breda ut sig widen [out]; expandera expand; bli större enlarge; tänjas ut stretch, dilate
© NE Nationalencyklopedin AB