Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bekännelsesubstconfession
avläggaverbbekännelse makeavlägga avlägga om ngt report on sthavlägga vittnesmål give evidence
avgeverbge ifrån sig emit, give offge, lämna give; bekännelse, löfte make
pressaverbpress; krama squeezepressa priserna force down prices, cut pricespressa potatis rice potatoes
verb och partikelverbpressa framt.ex. en bekännelse extort <ur from>pressa ihop ngtcompress sth, squeeze sth togetherpressa uppt.ex. priser force uppressa ut ngt urpress sth out ofpressa ut pengar av ngn blackmail sb
tvingaverbforce, compel
verb och partikelverbtvinga fram en bekännelse av ngnextort a confession from sbtvinga i sig matenforce down the foodtvinga på ngn ngtforce sth on sbtvinga till sig ngtobtain sth by force
© NE Nationalencyklopedin AB