Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bekämpatransitivt verb~de, ~tfight [against], combat
motarbetatransitivt verb~de, ~tmotsätta sig oppose, go against; sätta sig upp mot set oneself [up] against; motverka counteract; bekämpa combatmotarbeta sina egna intressen go against one's own interestsde båda parterna motarbetar varandra …are opposing each other, …are at cross purposes
© NE Nationalencyklopedin AB