Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

behandlatransitivt verb~de, ~tallm. treat; om läkare äv. attend; förfara med el. avhandla äv. deal with; hantera el. äv. t.ex. språk handle; dryfta discuss; ansökan o.d. consider; jur. hear, try; parl. readbehandla ngn för en sjukdom treat sb for…bli (vara) orättvist behandlad be unjustly treated, be unfairly done by
bemötatransitivt verb-mötte, -möttbehandla treat; motta receivebesvara answer, meet; vederlägga refute
silkesvantarsubstantiv i pluralbehandla ngn med silkesvantar bildl. treat sb with kid gloves
lättvindigtadverbta (behandla) ngt lättvindigt take (treat) sth lightly (casually)
slutbehandlatransitivt verb~de, ~tslutgiltigt behandla (t.ex. fråga) finally settle, finalize
handläggatransitivt verb-lade, -lagthandha handle; behandla deal withhandlägga ett mål hear a case
3 lutatransitivt verb~de, ~tbehandla med lut treat…with lye; lutlägga soak…in lyeluta av möbler remove old paint from…with lye
handskasintransitivt deponensverbhandskades, handskatshandskas med hantera handle; behandla treathandskas vårdslöst med vapen play about with…, be careless with…
kamsubstantiv~men, ~marcomb; på tupp crest; på berg ridge; på våg crestdra (skära) alla över en kam judge (behandla treat) everyone alike
avhandlatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tavhandla [om] förhandla om discuss, go intoutreda, behandla deal with, treat [of]
© NE Nationalencyklopedin AB