Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

behörighetsubstantiv~en, ~erkompetens qualification, competence; myndighet authority; data., användarbehörighet access rights (privileges)han har behörighet att är kvalificerad att he is qualified to
kompetenssubstantiv~en, ~erallm. competence; kvalifikationer qualifications (pl.); jfr behörighet
befogenhetsubstantiv~en, ~erpersons authority (endast sg.)right, powers (pl.)behörighet competence; jur. title, warrantha befogenhet att (+ inf.) have authority to + inf.överskrida (överträda) sina befogenheter exceed one's authority (powers); vard. overstep the mark
legitimeratransitivt verb~de, ~tgöra laglig legitimatege behörighet authorizelegitimeradläkare registered (fully qualified)…rättfärdiga justifyreflexivt verb~de, ~tlegitimera sig show one's identity card, prove one's identity
legitimationsubstantiv~en, ~erkort identity card; styrkande av identitet identificationhar ni legitimation? have you got an identity card?, can you prove your identity?styrkande av behörighet authorizationha legitimation som läkare be a registered (fully qualified) doctor
© NE Nationalencyklopedin AB