Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

behärskningsubstcontrol; självbehärskning self-command
kontrollsubstcheck <av, över on>, check-up <av, över on>; full behärskning, tillsyn control <över of>
herraväldesubstmakt dominationstyrelse rule <över over>; behärskning masterykontroll control <över of>förlora herraväldet över bilen lose control of the car
fattningsubstgrepp grip, holdför glödlampa socket, lamp holder; för t.ex. ädelsten settingbehärskning composurebehålla fattningen keep one's head; vard. keep one's coolförlora fattningen lose one's headbringa ngn ur fattningen disconcert sb, put sb out
© NE Nationalencyklopedin AB