Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

starktadverbstrongly; kraftigt powerfullystarkt begränsad strictly limitedstarkt trafikerad gata very busy road
aktiebolagsubstjoint-stock company; med begränsad ansvarighet limited company; börsnoterat public limited companyförk.PLC; amer. corporationInvestia AB Investia Ltd.förk. för Limitedskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ffb-group saknasamer. Investia Inc.förk. för Incorporated
ställesubstplace; mera begränsad spot; i skrift etc. passagestället genast on the spotgöra på stället marsch mark timepå en del ställen in some places, here and therei stället instead; i gengäld in returnjag skulle inte vilja vara i ditt ställe I wouldn't be in your shoesi stället för instead of <att gå going>
© NE Nationalencyklopedin AB